Rijbewijs ingevorderd? Voorkom ernstige problemen voor werk en inkomen.

Wanneer uw rijbewijs is ingenomen, heeft dat doorgaans zeer vervelende consequenties voor uw werk en inkomen. Maar ook privé levert het niet mogen rijden heel veel problemen op. Specialistische rechtshulp kan dan erger voorkomen.

Bij een ingevorderd rijbewijs mag u van het ene op het andere moment niet meer rijden. Dat heeft vaak zeer negatieve consequenties voor u. U kunt bijvoorbeeld niet meer naar uw werk komen. Soms kunt het werk dat u doet helemaal niet meer uitvoeren. Vaak leidt de invordering van het rijbewijs zelfs tot het verplicht opnemen van (al) uw vakantiedagen. U kunt dan de rest van het jaar dan geen vrij meer nemen. Zelfs ontslag komt voor als u te lang niet over uw rijbewijs kunt beschikken.   

Wat kan een advocaat voor mij doen?

Uw rijbewijs is ingevorderd vanwege te hoge snelheid of rijden onder invloed. Wat nu?

Veel mensen die met een ingevorderd rijbewijs worden geconfronteerd omdat ze de maximumsnelheid hebben overschreden, zitten met hun handen in het haar. Het is niet eenvoudig zelf de weg te vinden in het oerwoud van wetten, regels en telefoonnummers.

En in veel gevallen blijkt dat zelf ondernomen actie niet tot het gewenste resultaat leidt. Schakel daarom meteen na invordering van uw rijbewijs een advocaat in. Hij informeert, weet de weg, verliest geen tijd, onderneemt alleen actie als dat zinvol is en hij vertelt u van tevoren wat uw kansen zijn. 

"Zonder rijbewijs kan ik eigenlijk wel thuis gaan zitten. Een ramp. Verkeersrechtadvocaat.nl had mijn ingevorderd rijbewijs binnen 3 weken weer terug. En de kosten vielen erg mee!" Peter, (38 jaar) Sales manager

Hoe krijg ik mijn ingevorderd rijbewijs terug? Brief CVOM

Als uw rijbewijs is ingevorderd wilt u natuurlijk snel weer rijden. Lees hieronder wat uw verkeersrechtadvocaat voor u kan doen.

Als uw rijbewijs is ingevorderd, kunnen onze advocaten u helpen om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Dat kan door de Officier van Justitie te benaderen, of door het indienen van een klaagschrift.

Onze ervaring is dat het schrijven van een brief aan de Officier van Justitie doorgaans niet veel succes heeft. De Officier van Justitie hanteert richtlijnen en wijkt daar niet of nauwelijks vanaf. Het nadeel van het schrijven van een brief aan het CVOM is dat het lang duurt voordat u wat hoort. Al die tijd ligt uw rijbewijs bij Justitie. Krijgt u dan eindelijk na een paar weken een afwijzend bericht, dan heeft u al veel kostbare tijd verloren laten gaan. De Officier van Justitie heeft alleen al 10 dagen de tijd om te beslissen. Pas daarna laat hij u wat horen. De eerste twee weken bent u dan al kwijt aan wachten. Al die tijd gebeurt er niets! Laat u de zaak aan ons over dan komt er vanaf dag 1 schot in uw zaak. 

Ik heb eerst 14 dagen gewacht op de brief van de Officier van Justitie. Toen bleek dat ik het rijbewijs niet terug kreeg en ik twee weken had verloren. Jacqueline de W. (37) Bedrijfsleidster schoonmaakbranche

Rijbewijs ingevorderd alcohol?

Is uw rijbewijs ingevorderd nadat u teveel alcohol heeft gedronken? Dan wordt uw rijbewijs tenminste l vier maanden ingehouden.

Rijden onder invloed van alcohol of drugs is een ernstig strafbaar feit waar justitie zwaar aan tilt. De straffen die voor rijden onder invloed worden opgelegd zijn vaak hoog. Daarom wordt het ingevorderde rijbewijs tenminste vier maanden ingehouden als u bent aangehouden in verband met een te hoog ademalcoholgehalte. Voor beginnend bestuurders ligt de grens op 350 Ugl. Heeft u langer dan vijf jaar uw rijbewijs, dan ligt de grens waarbij uw rijbewijs wordt ingevorderd al op 570 Ugl. Dit betekent niet dat u de volle vier maanden niet over uw rijbewijs kunt beschikken. Onze advocaten kunnen voor u een klaagschrift indienen, waardoor de kans dat u uw ingevorderde rijbewijs eerder terugkrijgt, aanzienlijk toeneemt.

Ik dacht dat ik voorlopig mijn werk niet zou kunnen doen nadat mijn rijbewijs was ingevorderd. Gelukkig kon de verkeersrechtadvocaat mij snel weer op weg helpen. Jan J., Amersfoort ZZP-er in de bouw.

Hoe lang rijbewijs voorlopig ingehouden?

De Officier van Justitie hanteert richtlijnen aan de hand waarvan hij bepaalt hoelang een rijbewijs zal worden ingehouden. Op basis van onderstaand schema kunt u zien welke normen er gelden voor beginnend en gevorderde bestuurders.

Schaal

AAG (Ugl)

BAG (‰)

Inhouding
gevorderde bestuurder

Inhouding beginnend bestuurder

II

351 - 435

0.81 – 1.00

*

*

III

436 - 500

1.01 – 1.15

*

*

IV

501 - 570

1.16 – 1.30

*

*

V

571 - 650

1.31 – 1.50

*

6 mnd

VI

651 - 715

1.51 – 1.65

6 mnd

6 mnd

VII

716 - 785

1.66 – 1.80

7 mnd

7 mnd

VIII

786 - 865

1.81 – 2.00

8 mnd

8 mnd

IX

866 - 945

2.01 – 2.15

9 mnd

9 mnd

X

946 - 1020

2.16 – 2.35

10 mnd

10 mnd

XI

1021 - 1090

2.36 – 2.50

                    12 mnd

12 mnd

XII

1091 - 1195

2.51 – 2.75

                    15 mnd

15 mnd

XIII

> 1195

> 2.75

                    18 mnd

18 mnd

Volgens de richtlijn zou ik mijn rijbewijs vier maanden moeten missen, maar door inschakeling van de verkeersrechtadvocaat had ik mijn rijbewijs na korte tijd weer terug. Ferdinand de L. (52) Ondernemer

Rijbewijs ingevorderd snelheid

Wie de maximumsnelheid met meer dan 50 kilometer per uur overschrijdt, raakt zijn rijbewijs kwijt. Doet u niets, dan mag u zomaar twee maanden niet rijden.

Door te snel rijden, vallen elk jaar veel doden en gewonden in het verkeer. Daarom treedt de politie hard op tegen te hard rijden. Wie harder dan 50 kilometer per uur rijdt dan is toegestaan, loopt een groot risico dat zijn rijbewijs wordt ingevorderd. Standaard houdt het Openbaar Ministerie het rijbewijs twee maanden in. Rijdt u meer dan 70 kilometer te snel of is het niet de eerste keer dat u met de politie in aanraking komt voor een dergelijk feit, dan kan de Officier van Justitie uw rijbewijs zelfs vier maanden inhouden. Toch hoeft u dan niet te wanhopen, want onze rijbewijsadvocaten kunnen u in veel gevallen helpen uw rijbewijs eerder terug te krijgen.

Straffen snelheidsovertredingen

De Officieren van Justitie bij het CVOM hanteren richtlijnen om te bepalen welke straffen zij zullen opleggen in verband met snelheidsovertredingen van 30 kilometer of meer.

Deze straffen gelden als u meer dan 30 kilometer te snel rijdt.

 
 

31 t/m 49 km/h

31 t/m 49 km/h

 50 t/m 69 km/h

70 t/m 99 km/h

100 km/h of meer

Eerste overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

vast tarief

vast tarief + OBM 2 mnd ov

vast tarief + OBM 4 mnd ov

tarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h
overschrijding + OBM 6 mnd ov

Tweede overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 2 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

 tarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 8 mnd ov

Derde overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ov

 tarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 10 mnd ov

Vierde overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 10 mnd ov

tarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 12 mnd

De recidiveregeling van het RDW: 2 x geel is rood.

Wie binnen vijf jaar na een eerdere onherroepelijke veroordeling opnieuw in de fout gaat en een promillage hoger dan 1,3 blaast, moet zijn rijbewijs inleveren en opnieuw examen doen. In de volksmond heet dat: twee keer geel is rood.

Ook zult u medisch moeten worden gekeurd zodat duidelijk is of u de aan medische geschiktheideisen voldoet. Het CBR beoordeelt dan of u weer mag gaan rijden. Meer weten over de recidiveregeling? Wilt u de hulp van een advocaat? Neem dan contact op.

.

Wanneer raak ik mijn rijbewijs kwijt?

Te snel rijden of met teveel alcohol de weg op? Hieronder leest u wanneer uw rijbewijs ingevorderd wordt:

  • U heeft gereden met teveel alcohol op. Hoelang de Officier van Justitie uw rijbewijs zal inhouden, hangt af van de uitslag van de ademanalyse. Is die uitslag hoger dan 570 Ug\l dan wordt het rijbewijs zeker voor meerdere maanden ingehouden.

  • U heeft de maximumsnelheid met meer dan 50 km per uur overschreden. Binnen 10 dagen neemt de Officier van Justitie bij het CVOM (een centraal orgaan van Justitie) de beslissing hoelang u uw rijbewijs moet missen. (Rijdt u op een brom- of snorfiets dan geldt een maximumsnelheid van 30 km te snel);

  • Heeft u uw rijbewijs nog geen vijf jaar of bent u een beginnend bestuurder? Dan gelden er strenge normen en wordt uw rijbewijs bij een uitslag van 350 Ug\l of meer al door de Officier van Justitie ingehouden.

  • Ook als de uitslag van de ademanalyse lager is dan 570 U\gl, kan uw rijbewijs toch ingevorderd en ingehouden worden. Dat gebeurt als u in de vijf jaar voorafgaand aan dit feit al eerder vanwege een vergelijkbaar feit met politie of justitie in aanraking bent gekomen. Heeft u te snel gereden dan kijkt justitie twee jaar terug om te beoordelen of en hoe lang uw rijbewijs ingevorderd wordt.