Rijden na ingevorderd of ongeldig rijbewijs

Is uw rijbewijs ingevorderd of ongeldig verklaard of gaat u toch rijden tijdens een rijontzegging, dan pleegt u een misdrijf waarvoor u twee weken gevangenisstraf kunt krijgen. De hulp van een advocaat is dan echt noodzakelijk!

De Wegenverkeerswet kent in Artikel 9 verschillende varianten van rijden tijdens een ingevorderd of ongeldig rijbewijs. Hieronder vindt u de belangrijkste:

  • Rijden tijdens een door de rechter opgelegde rijontzegging
  • Rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs
  • Rijden nadat de politie heeft gevraagd om het inleveren van uw rijbewijs
  • Rijden met een door de politie ingevorderd rijbewijs
  •  Rijden nadat uw rijbewijs is gevorderd i.v.m. openstaande boete

Het kan behalve om Nederlandse rijbewijzen ook gaan om buitenlandse rijbewijzen. Van belang voor de strafbaarheid is of de bestuurder wist of kon weten dat hij een rijontzegging had gekregen, zijn rijbewijs ongeldig was verklaard of dat hij reed tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid.

 

Ik wist dat mijn rijbewijs ongeldig was verklaard, maar ben toch gaan rijden. Gelukkig kon mijn advocaat van Verkeersrechtadvocaat.nl voorkomen dat ik de cel in moest! Anton van der V. Nieuwegein

Twee weken gevangsnisstraf

Bij een verdenking van het overtreden van artikel 9 WVW draait het om de vraag of er daadwerkelijk sprake was van een ontzegging van de rijbevoegdheid of dat het rijbewijs ongeldig was verklaard, en of u hiervan op de hoogte was. Bent u schuldig, dan is de standaardeis twee weken celstraf!

Het is voor het bewijs van belang of vast komt te staan dat u wist dat u met een ingevorderd of ongeldig verklaard rijbewijs of tijdens een rijontzegging bent gaan rijden. Als u ontkent te hebben geweten van de ontzegging of ongeldigverklaring van uw rijbewijs, dan moet deze kennis worden vastgesteld aan de hand van andere bewijzen in het dossier. 

Mededeling rijontzegging of ongeldigheid rijbewijs
Als de beslissing tot ongeldigverklaring of ontzegging persoonlijk aan u is medegedeeld, staat uw (veronderstelde) bekendheid hiermee vast. In alle andere situaties is het zeker verstandig om hier verweer tegen te voeren. Een advocaat met verstand van verkeersstrafrecht kan al snel een idee krijgen of zinvol is verweer te voeren bij beschuldiging van het rijden met een ingevorderd of ongeldig rijbewijs of terwijl aan u een rijontzegging was opgelegd.

De rechtbanken hanteren een standaardstraf van twee weken gevangenisstraf, maar als uw advocaat goed verweer voert, kan dat vaak worden voorkomen. Neem daarom contact op met Verkeersrechtadvocaat.nl als u heeft gereden tijdens een rijontzegging of ongeldig verklaard rijbewijs. Bel: 085 13070 30

Ik mocht van de rechter zes maanden niet rijden, maar deed het toch. De Officier eiste een celstraf, maar gelukkig kon mijn advocaat voorkomen dat ik echt moest zitten. P. van der V. Rotterdam