Officier van CVOM beslist binnen 10 dagen over uw rijbewijs.

Na invordering van het rijbewijs neemt de officier van justitie bij het CVOM, een afdeling van justitie, binnen 10 dagen een beslissing over teruggave of inhouding van uw rijbewijs. Over wat die 10 dagentermijn precies inhoudt, zijn veel misverstanden.

Veel mensen denken dat er sprake is van een vormfout als zij na 10 dagen nog geen bericht hebben gehad van het Openbaar Ministerie. Vaak worden wij gebeld met de vraag: "Moet justitie nu mijn rijbewijs terug geven?".

Dit is echter een veel voorkomend misverstand. De Officier van Justitie moet volgens de Wet binnen 10 dagen beslissen of uw rijbewijs ingevorderd blijft, maar dat betekent niet dat u over die beslissing ook binnen 10 dagen bericht moet krijgen. Vaak volgt de brief van het CVOM pas nadat de termijn van 10 dagen allang is verstreken. Hier kunt u dus helaas geen rechten aan ontlenen.

Wanneer rijbewijs terug?

Als de Officier van Justitie er niet in slaagt om binnen tien dagen een beslissing te nemen over de verdere inhouding van uw rijbewijs, moet hij het rijbewijs terug geven.

Een enkele keer gebeurt het dat de Officier van Justitie te laat is met het nemen van een beslissing over uw ingevorderd rijbewijs, maar het komt niet vaak voor dat de termijnvan 10 dagen wordt overschreden. AIs de Officier van Justitie te laat is, dan komt dat vaak omdat de politie het rijbewijs niet direct heeft doorgestuurd naar het CVOM.

Zodra men bij het CVOM in de gaten heeft dat er niet op tijd een besluit is genomen over inhouding van uw rijbewijs, dan is men wel zo correct om het rijbewijs aan de eigenaar terug te sturen. Uiteraard is de zaak daarmee dan niet afgedaan. Er zal nog een OM-zitting of een zaak bij de rechter moeten plaatsvinden.

Waarom een advocaat inschakelen?

U heeft uw rijbewijs na 10 dagen nog niet terug. Wat nu?

Veel mensen die hun rijbewijs kwijt zijn omdat ze de maximum snelheid hebben overschreden of hebben gereden met teveel alcohol op, zijn de wanhoop nabij. Het is niet eenvoudig zelf de weg te vinden in het oerwoud van wetten, regels en telefoonnummers. Het schrijven van een brief aan het CVOM heeft doorgaans geen enkele zin. Het enige dat u "bereikt", is dat er veel tijd verstrijkt, zonder dat de teruggave van uw rijbewijs dichterbij komt.

En in veel gevallen blijkt dat zelf ondernomen actie niet tot het gewenste resultaat leidt. Schakel daarom meteen na invordering van uw rijbewijs een advocaat in. Hij informeert, weet de weg, onderneemt alleen actie als dat zinvol is en hij vertelt u van tevoren wat uw kansen zijn. 

"Had ik maar meteen een advocaat gebeld! Nu heb ik veel tijd laten verstrijken, zonder dat dit wat heeft opgeleverd". Alexandra (32), vertegenwoordiger