Alcoholslot voorlopig exit

Vanaf 1 december 2011 gebruikte de overheid een nieuw instrument om het rijden onder invloed van alcohol verder terug te dringen: het alcoholslot. Vanwege tal van (juridische) problemen wordt het alcoholslot niet meer opgelegd.

De Hoge Raad en Raad van State hebben aan deze maatregel namelijk een einde gemaakt. De maatregel was een te zwaar middel, mede omdat de kosten door de gebruiker moesten worden gedragen. Op dit moment zijn er geen concrete plannen om het alcoholslot weer opnieuw in te voeren.