Disclaimer

De website verkeersrechtadvocaat.nl is een initiatief van Kool Advocatuur in Alkmaar en is bedoeld om informatie te verstrekken aan belangstellenden en cliënten van dit kantoor. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Kool Advocatuur geeft echter onder geen beding garanties omtrent de verstrekte informatie op de website.

Voor artikelen geldt dat de inhoud van de berichten haar actualiteit inmiddels kan hebben verloren.

Kool Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of de gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Mocht iemand informatie gebruiken van onze website dan geschiedt dat op eigen risico.

Ook links en de sites waarnaar wordt verwezen vallen onder de werking van deze disclaimer. Kool Advocatuur aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de websites van derden.

Kool Advocatuur en haar medewerkers aanvaarden in elk geval geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

Op alle overeenkomsten die gesloten worden met cliënten omtrent advisering en bemiddeling is Nederlands recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden van Kool Advocatuur die elders op deze website zijn gepubliceerd.