Rijbewijs ingevorderd alcohol

Heeft u gereden onder invloed van alcohol? Dan heeft de politie het recht om uw rijbewijs in te vorderen. Uw rijbewijs wordt niet altijd ingevorderd als u wordt betrapt wegens rijden met te veel alcohol op. Of de politie tot invordering van het rijbewijs wegens overmatig gebruik van alcohol overgaat, is afhankelijk van hoeveel alcohol u gedronken heeft voordat u ging rijden. Meer weten: Bel 085 1307 034

 
 

Grens voor invordering rijbewijs alcohol

De grens voor invordering van het rijbewijs ligt bij een ademalcoholgehalte van 570 ugl. Bij een beginnend bestuurder ligt de lat voor invordering van het rijbewijs lager, namelijk al op 350 ugl. Beginnend bestuurders moeten er dus rekening mee houden dat hun rijbewijs al heel snel ingevorderd wordt als zij met alcohol op betrapt worden achter het stuur.

Teveel alcohol: rijbewijs kwijt en rijverbod

Nadat de politie u op het politiebureau heeft onderworpen aan een ademanalyse, wordt snel duidelijk of u de grens voor invordering van uw rijbewijs heeft bereikt. Als de politie uw rijbewijs invordert, krijgt u tegelijkertijd een rijverbod opgelegd voor enkele uren. Naarmate u meer alcohol heeft gedronken, zal het rijverbod langer duren. Uiteraard mag u ook na afloop van het rijverbod niet rijden, aangezien uw rijbewijs is ingevorderd.

Rijbewijs naar CVOM: Officier van Justitie beslist

Nadat uw rijbewijs is ingevorderd stuurt de politie dit naar het CVOM, een verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie. De daaraan verbonden officier van Justitie moet binnen 10 dagen een beslissing nemen of uw ingevorderde rijbewijs ingehouden blijft of dat dit in afwachting van de zitting aan u zal worden teruggegeven. Als uw rijbewijs is ingevorderd wegens alcohol, moet u er rekening mee houden dat de invorderingstermijn altijd tenminste zes maanden bedraagt. Naarmate u met meer alcohol op heeft gereden, zal de invorderingstermijn van uw rijbewijs langer zijn. Als u geen actie onderneemt, bent u uw rijbewijs vaak kwijt tot aan de zitting van de politierechter. Dit kan wel een half jaar duren.

Ervaring met ingevorderd rijbewijs alcohol

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met het verlenen van bijstand aan automobilisten van wie het rijbewijs is ingevorderd wegens alcoholgebruik. In veel gevallen slagen onze advocaten er in het ingevorderde rijbewijs, in afwachting van de zitting, weer terug te krijgen. Onze ervaring is dat een rijbewijs dat eenmaal door de ene rechter is teruggegeven, meestal daarna niet meer door een andere rechter wordt afgepakt.

Eerder alcoholdelict of First Offender?

Het loont dus zeker om actie te ondernemen als uw rijbewijs is ingevorderd na gebruik van alcohol. Daarbij is het natuurlijk van belang of dat u eerder onder invloed van alcohol heeft gereden of dat u, zoals dat heet, First Offender bent. Wilt u alles weten over invordering van uw rijbewijs na gebruik van alcohol, bel dan met één van onze advocaten op nummer 085 1307034.

Ik had natuurlijk nooit met een borrel op achter het stuur moeten gaan zitten. Ik ben ontzettend dom geweest en schaamde mij rot. Van de medewerkers van KnD Advocaten hoorde ik dat ik niet de enige ben die dit overkomt. Dat luchtte wel een beetje op. Ze gingen gelijk voor mij aan de slag en ik ging goed voorbereid naar de zitting waar ik mijn rijbewijs terug kreeg. Johan, 52 jaar en werkzaam in de buitendienst. Rijdt 60.000 km per jaar