Artikel 5 WvW: In het gevaar brengen van het verkeer

De tekst van artikel luidt:


"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd".