Artikel 5 Wegenvereerswet: Gevaarlijk rijgedrag

Rijgedrag dat gevaar veroorzaakt op de weg wordt niet beschouwd als een misdrijf, maar als een overtreding. Overtredingen zijn minder ernstige strafbare feiten en worden meestal afgehandeld door de kantonrechter. Alleen als u ook voor misdrijven wordt vervolgd, kunt u gedagvaard worden om voor de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank te verschijnen.

De wet en gevaarlijk rijgedrag
Gevaarlijk rijgedrag is strafbaar volgens artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW '94). De tekst van het artikel luidt als volgt:

“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Dit artikel wordt vaak gebruikt door politie en justitie om verkeersgedrag te bestraffen dat niet direct valt onder andere overtredingen. Elk gevaarlijk verkeersgedrag kan hieronder vallen.

Verdedigen tegen beschuldiging van gevaarlijk rijgedrag
Niet elke vervolging voor gevaarlijk rijgedrag is gerechtvaardigd. Bij een verkeersongeval moet er sprake zijn van duidelijke verwijtbaarheid. Bovendien moet er ook sprake zijn van een duidelijk gevaarlijke situatie. Het midden in de nacht negeren van een rood licht wordt bijvoorbeeld niet beschouwd als een veroorzaking van gevaar op de weg. Als u niets te verwijten valt, dient vrijspraak te volgen.

Gevaarlijk rijgedrag met ernstige gevolgen
Als gevaarlijk rijgedrag leidt tot een verkeersongeval met ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg, wordt u niet vervolgd op basis van artikel 5 WVW, maar op basis van artikel 6 WVW: het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel of de dood tot gevolg door schuld.

Zware overtreding van de verkeersregels
Daarnaast is in artikel 5a van de Wegenverkeerswet bepaald dat het verboden is opzettelijk zo te handelen in het verkeer dat de verkeersregels ernstig worden overtreden, indien dit levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel voor anderen met zich meebrengt.

Als u verdacht wordt van gevaarlijk rijgedrag, kunt u contact met ons opnemen. Wij beoordelen dan on overleg met u of het zinvol is dat u zich laat bijstaan.
Bel 06 12345 731