Hier vindt u relevante wetsartikelen

Het verkeersrecht is onder andere ondergebracht in de Wegenverkeerswet en in het RVV. Maar er zijn ook veel regelingen die niet zo bekend zijn bij het grote publiek.

In de kolom hiernaast kunt u de belangrijkste wetsartikelen raadplegen. Het aantal artikelen zal in de loop van de tijd verder worden uitgebreid. Voor wetteksten kunt u ook terecht op de website http://wetten.overheid.nl/zoeken/