CVOM rijbewijs terug

Ingevorderde rijbewijzen worden door de politie opgestuurd naar het CVOM: de centrale verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie in Utrecht. Wat er daarna met uw ingevorderde rijbewijs gebeurt, leest u hieronder.

Wanneer het CVOM uw ingevorderde rijbewijs ontvangt, moet er binnen tien dagen een beslissing worden genomen door de Officier van Justitie bij het CVOM. In 99% van de gevallen, beslist de Officier van Justitie tot inhouding van het rijbewijs. Als de inhouding verband houdt met een snelheidsovertreding bedraagt de minimale termijn twee maanden. Bent u eerder uw rijbewijs kwijt geweest na een snelheidsovertreding, dan kan de termijn zelfs vier maanden zijn. Overtredingen die verband houden met rijden onder invloed zorgen bij het CVOM voor een langere inhoudingstermijn. (zie hierna).

Heeft u vragen over de invordering van uw rijbewijs? Bel 06 12345 731(Let op: dit is niet het nummer van het CVOM maar van ons advocatenkantoor).

CVOM beslist binnen tien dagen

Houdt de inhouding verband met rijden onder invloed, dan is de minimale inhoudingstermijn vier maanden, maar doorgaans zes maanden. Is het ademalcoholgehalte extreem hoog, dan kan het CVOM besluiten tot een inhouding van soms wel acht  maanden of meer. Met dien verstande dat het openbaar Minsterie de zaak altijd binnen zes maanden aan de rechter moet voorleggen. Het is zinloos om, na ontvangst van de brief van het CVOM, af te gaan wachten. U bent namelijk zeker enkele maanden uw rijbewijs kwijt, voordat u een oproep krijgt voor een OM-hoorzitting of voordat aan u een dagvaarding wordt uigereikt om bij de rechter te verschijnen.


Brief schrijven aan CVOM zinloos

Wij worden vaak benaderd door mensen die wachten op een reactie op een brief die zij aan het CVOM hebben gestuurd. In de praktijk blijkt dat het CVOM steeds afgaat op de richtlijnen die het Openbaar Ministerie hanteert. Dat betekent dat het schrijven van een brief aan het CVOM nagenoeg zinloos is en dat hierdoor veel kostbare tijd verloren gaat, zonder dat het gewenste resultaat wordt behaald. Als wij voor u optreden, maakt u wel kans uw rijbewijs eerder terug te krijgen. Wij zijn al bijna 10 jaar actief op dit terrein en hebben voor heel veel van onze cliënten succes geboekt. Wacht dus niet nodeloos af, maar bel ons voor advies en bijstand.

Na veertien dagen kreeg ik pas bericht van het CVOM. Ik was mijn rijbewijs vier maanden kwijt. Achteraf had ik KnD Advocaten meteen moeten inschakelen. Dan was er niet zoveel kostbare tijd verloren gegaan. Jan de B. (56) Account manager technische groothandel