Rijbewijs niet na 10 dagen terug

Het eerste en grootste misverstanden rond een ingevorderd rijbewijs, is dat u het rijbewijs na 10 dagen automatisch terugkrijgt. Het tegendeel is waar! Ingevorderde rijbewijzen blijven in de regel enkele maanden ingevorderd en gaan zeker niet na 10 dagen zomaar weer terug naar de eigenaar.

Een tweede hardnekkig misverstand is dat de Officier van Justitie u het rijbewijs terug moet geven, als u na 10 dagen nog niets heeft gehoord. Ook dat is namelijk niet waar. De Officier van Justitie moet binnen 10 dagen beslissen. Maar de uitslag mag hij ook na 10 dagen aan u meedelen. Onze advocaten beschikken, als zij een klaagschrift voor u indienen en u bijstand verlenen op de zitting, over het dossier. Daarin zit een speciaal formulier aan de  hand waarvan zij kunnen controleren of de Officier van Justitie binnen de termijn van tien dagen een besluit heeft genomen over uw ingevorderd rijbewijs.  

Beslissing pas na tien dagen

Als de Officier van Justitie te laat is met zijn beslissing - dat betekent: Als hij niet binnen tien dagen een definitieve beslissing over uw rijbewijs heeft genomen dan moet hij het rijbewijs aan u terug sturen. In de praktijk komt dit slechts bij zeer hoge uitzondering voor. De Officier bij het CVOM moet dagelijks over heel veel rijbewijzen een beslissing nemen en de processen en termijnen worden goed bewaakt. Bovendien geldt dat als de laatste dag van de termijn in het weekend of op een feestdag valt, de Officier tot de volgende werkdag de tijd krijgt. Langere termijnen dan 10 dagen bestaan dus ook. Als stelregel kunt u aannemen dat een rijbewijs dat door de politie is ingevorderd, voor langere tijd ingehouden blijft.

Rijbewijs kwijt? Onderneem actie!

Als uw rijbewijs is ingevorderd dient u dus zelf actie te ondernemen om het eerder terug te krijgen. Anders dient u de zitting bij de Officier van Justitie of de Rechter af te wachten. De ervaring leert dat dit maande kan duren. En dan moet u nog maar afwachten wat de uitslag zal zijn. Wacht daarom niet af, maar onderneem zelf actie. Neem contact met ons op. Onze advocaten weten in de meeste gevallen het rijbewijs binnen enkele weken terug te krijgen. Dat bespaart u een hoop narigheid en u kunt snel weer rijden.

Ik was zo onverstandig om eerst 10 dagen te wachten op de brief van de Officier van Justitie. Pas na 14 dagen kreeg ik bericht: rijbewijs 4 maanden kwijt! Achteraf bleek dat ik meteen actie had moeten ondernemen. Nu was er veel tijd verloren gegaan. Toen de verkeersrechtadvocaat eenmaal aan het werk ging, had ik mijn rijbewijs snel terug. Paul (46), Projectmanager bouwbedrijf. Rijdt 40.000 km per jaar.