Rijbewijs terug: Vier stappenplan

In vier stappen uw rijbewijs terug!

Als uw rijbewijs is ingevorderd, heeft het Openbaar Ministerie tien dagen om te bepalen of uw rijbewijs ingehouden blijft. Het bureau van de Officier van Justitie dat verantwoordelijk is voor de beslissing over uw rijbewijs heeft het CVOM. Als het druk is, kan het langer duren voordat u bericht krijgt. Toch is er geen sprake van een vormfout, tenzij de beslissing niet binnen tien dagen is genomen. Uw advocaat verkeersrecht kan u daar alles over vertellen.

Stap 1: Informatie verzamelen voor het klaagschrift

Blijft uw rijbewijs ingehouden? Neem dan meteen contact met ons op. Zien wij mogelijkheden voor een succesvol verweer, dan stellen we een klaagschrift op voor een voorlopige teruggave en dienen deze in bij de Rechtbank van de regio waar de overtreding is begaan.

Stap 2: Indienen klaagschrift bij de rechtbank

Zodra het klaagschrift in overleg met u is opgesteld, zorgen wij ervoor dat het klaagschrift voor u bij de bevoegde Rechtbank wordt ingediend. Daarna wordt zo spoedig mogelijk een datum bepaald wanneer u bij de rechter uw verhaal kunt komen doen. Uiteraard wordt u bijgestaan door een ervaren advocaat. Die zorgt er bovendien voor dat u goed voorbereid op de zitting verschijnt (zie stap 3).

Stap 3: Voorbereiden op de zitting

De behandeling van het klaagschrift vindt meestal na enkele weken plaats. Als door de wol geverfde advocaten weten wij precies wat u kunt verwachten, en daar bereiden wij u - telefonisch - op voor. Natuurlijk gaan wij met u mee naar de zitting en lichten wij het klaagschrift en uw persoonlijke omstandigheden toe.

De toegevoegde waarde van een advocaat schuilt niet alleen in de inhoud of overtuigingskracht van het klaagschrift, wij kunnen de Officier van Justitie ook professioneel weerwoord bieden. Wij kennen de richtlijnen, de recidiveregelingen en wetgeving en weten voor welke argumenten een rechter gevoelig is. In veel gevallen was die aanpak goed voor het terugkrijgen van het rijbewijs. Maar… resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Veel hangt af van wat er aan de hand is in uw zaak.

Stap 4: Hulp bij de afwikkeling

Als de rechter de Officier van Justitie beveelt om uw ingevorderde rijbewijs weer aan u terug te geven, kunt u in ieder geval weer rijden. Op termijn moet u nog bij de rechter komen of wordt u uitgenodigd voor een zitting bij de Officier van Justitie. Daar wordt bepaald welke straf u krijgt. Ook dan is de hulp van een advocaat aan te raden. En als u uw rijbewijs al heeft teruggekregen omdat uw klaagschrift  gegrond werd verklaard, dan hoeft u uw rijbewijs van de Rechter of Officier van Justitie vaak niet opnieuw in te leveren. Ook kan de zaak door de rechter worden behandeld: De Kantonrechter bij snelheidsovertredingen en de Politierechter als uw rijbewijs werd ingevorderd na rijden onder invloed van alcohol of drugs.

De OM Hoorzitting

Justitie spoort op, vervolgt een straft tegenwoordig zelf.

De Officier van Justie Openbaar mag tegenwoordig eenvoudige strafzaken zelf afdoen. Dat gebeurt ook in verkeerszaken. Na de invordering van uw rijbewijs kunt u door de Officier van Justitie worden opgeroepen voor een 'OM-hoorzitting'. Daar krijgt u een voorstel om uw strafzaak definitief af te doen.  Laat u daarbij door een advocaat bijstaan.

Een advocaat kan inschatten of het voorstel dat u heeft ontvangen aanvaardbaar is of dat u beter af bent met een behandeling van uw zaak door de strafrechter. Zodra u akkoord gaat, wordt een strafbeschikking opgesteld. U heeft dan nog 14 dagen de tijd voor verzet. Hoe u verzet kunt aantekenen, staat vermeld op de Strafbeschikking: de brief die u meekrijgt van justitie als u het voorstel accepteert. Nadat u verzet heeft aangetekend, komt uw zaak voor de strafrechter. Hou er rekening mee dat het nog maanden zal duren voordat uw zaak aan de beurt is.  

Verkeersrechtadvocaat.nl is een initiatief van mr. Ronald Kool, o.a. gespecialiseerd in verkeersrecht.